Den lyssnande arkitekten

 

hus_900_1

 

Prima Arkitekt AB är arkitektbyrån som alltid vill hitta de bästa och smartaste lösningarna för beställaren.
Att lyssna på beställarens önskemål och förstå visionen av den färdiga byggnaden. Det är arkitektens viktigaste yrkeskunskap. Vi  använder vår kunskap och erfarenhet till att vara beställarens förlängda arm. Vara den som knådar ursprungsidén till verklighet. Det färdiga huset ska vara visionen, förvandlad till fysisk form.

Många års erfarenhet av branschen och av att driva olika typer av projekt gör det möjligt att sätta in anpassade åtgärder och använda rätt teknik för att nå målet så kostnadseffektivt som möjligt. Alla projekt har sin egen budget och det är arkitektens uppgift att se till att budgeten hålls.

Det innebär att estetik och genomförande ska på hand i hand. Ett byggprojekt kan aldrig styras enbart av estetik.
Det kan heller aldrig styras enbart av byggnadsteknik, om det ska bli både snyggt och bra.

Välkommen att höra av dig till Prima Arkitekt  AB med din idéer och visioner. Vi lovar att lyssna!

Vi hjälper dig med:

Idéer om skissförslag
Förfrågningsunderlag till entreprenörer
Bygglovsritningar
Budget
Kostnadsberäkningar
Projektledning
Kulör och inredningsförslag